SKMBT_C45014080216510

کتاب مدیر موفق کیست؟

مدیریت یعنی اداره کردن مجموعه ای به صورت هماهنگ وهمسو برای نیل به هدف. مدیریت از دیر باز در فعالیت های انسان وجود داشته البته نه به اندازه و اهمیتی که در حال حاضروجود دارد.انسان برای انجام هر فعالیتی باید از عوامل زیادی بهره ببرد اما این عوامل به خودی خود موجب نیل به هدف […]

scan0005

کتاب رمز و راز تغییر

در فصول مختلف در بالا بردن اعتماد به نفس و کسب موفقیت راهکارهایی ارئه گردیده است که می توان از این فصول مهم به رمزهای موفقیت ،اعتقادات-نیروی سازنده-نیروی نابود کنند،رمز وراز تغییر ،فرهنگ موفقیت و…. اشاره کرد. نویسنده: مهدی کریمی تفرشی

Barringer.indd

کتاب کارآفرینی چیست؟

کارآفرینی وکارآفرین اولین بار مورد توجه اقتصاد دانان قرارگرفت وهمه مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تا کنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های خود تشریح کرده اند. ژوزف شومپیتر با ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود در سال ۱۹۳۴که همزمان با دوران رکود بزرگ اقتصادی بود، موجب شد تا نظر او در خصوص نقش […]

Untitled-1

کتاب گیاهان دارویی

Sumaach سماق معمولی Rhus coriaria L نام علمی: کلیات گیاه شناسی درختی است کوچک به ارتفاع ۴-۳ متر. شاخه های جوان و دم برگهای آن را موهای زبرپوشانیده است. برگ سماق شانه ای است و طول آن تا ۱۵ سانتی متر میرسدو معمولا دارای ۱۵ برگچه می باشد. برگچه ها دندانه دار به ظول ۶-۴ […]