images

تعهد مدیریتی

یک واقعیت درباره بیشتر مدیرهای امروز ما

مردی که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به یاد آورد قرار مهمّی دارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسید: “ببخشید آقا ؛ من قرار مهمّی دارم ، ممکنه به من بگویید کجا هستم تا ببینم به موقع به قرارم می رسم یا نه؟”

مرد روی زمین : بله، شما در ارتفاع حدودا ً ۶ متری در طول جغرافیایی “۱٨’۲۴ﹾ ۸۷ و عرض جغرافیایی “۴۱’۲۱ﹾ ۳۷ هستید.

مرد بالن سوار : شما باید مهندس باشید.

مرد روی زمین : بله، از کجا فهمیدید؟

مرد بالن سوار : چون اطلاعاتی که شما به من دادید اگر چه کاملا ً دقیق بود به درد من نمی خورد و من هنوز نمی دانم کجا هستم و به موقع به قرارم می رسم یا نه؟

مرد روی زمین : شما باید مدیر باشید.؟

مرد بالن سوار : بله، از کجا فهمیدید؟؟؟”

مرد روی زمین : چون شما نمی دانید کجا هستید و به کجا می خواهید بروید. قولی داده اید و نمی دانید چگونه به آن عمل کنید و انتظار دارید مسئولیت آن را دیگران بپذیرند..

_این مثال نمونه بارز مدیرانیست که بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه  و امکانات و نوع سازمان و بدون آینده نگری  اقدام به فعالیت و اخذ تصمیمی میگیرند و یا وارد قرارداد ها و تعهداتی میشوند که بدون فکر اقتصادی و بررسی بازار و.. منعقد شده و توقع دارند طرف دیگر معامله و یا کارکنان بتوانند مسیر را هموار کنند.که در واقع عملیست موقتی و غیر ممکن و منجر به بد عهدی و بی نظمی میشود.و هزینه های جبران بالایی دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks

مطالب مرتبط